Accounting Software, Cloud, MSME Books

MSME Books

#MSMEBooks #AccountingSoftwareAndServicesForMicroSmallMediumEnterprises သင့္လုပ္ငန္း အတြက္ Accounting Software တစ္ခု သုံးဖို႔ စဥ္းစားေနလား။ လက္ရွိ စာရင္းဇယားေတြ စနစ္တက် မရွိေသးဘူးလား။ ဘ႑ာေရးႏွစ္အစမွာ Accounting Software ေလးတစ္ခု သုံးဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆုံးပါပဲ။ Budget လဲ အမ်ားႀကီးမလိုဘူး၊ လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြလဲ ျပည္စုံတယ္။ အသုံးျပဳဖို႔လဲ လြယ္ကူတာမို႔ အေသးစိတ္ သိလိုပါက 09 977 160 671 သို႔ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါတယ္။ အသုံးမျပဳမီ သင့္လုပ္ငန္းႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိ၊မရွိ ႏွင့္ အသုံးျပဳေနစဥ္အတြင္း လိုအပ္ေသာ အႀကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတာမို႔ ဘာသာစကား အခက္အခဲ အတြက္လဲ စိတ္ပူစရာမလိုပါဘူး။၏ စတင္ အသုံးမျပဳမီ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းလိုပါက ထပ္ေဆာင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား… Continue reading MSME Books