Accounting, Business, Cloud, Digital Accountant, SME

MSME Books

#Accounting_for_Entrepreneur

⁉️မိတ္ေဆြ သင္က လက္ရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ေနသူလား။

⁉️စာရင္းအင္းပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲေတြႀကဳံေတြ႕ေနရသလား။

⁉️ကြၽမ္းက်င္တဲ့ စာရင္းကိုင္တစ္ေယာက္ရွာဖို႔အခက္ႀကဳံေနလား။

အထက္ပါ အခ်က္ေတြနဲ႔ကိုက္ညီၿပီဆိုရင္ေတာ့ မိတ္ေဆြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို ??ေျဖရွင္းေပးမည့္
☁️?MSME Books ကို Business Centric Network က မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။

☁️?MSME Books နဲ႔ မိတ္မဆက္ခင္မွာ ဘာေၾကာင့္ ☁️???Clouded Based Computerized Accounting Software (ကြန္ျပဴတာသုံးစာရင္းကိုင္စနစ္) ကိုလုပ္ငန္းေတြမွာ သုံးသင့္သလဲ ဆိုတာေလးကို အရင္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

၁) ?Spreadsheet သုံးေနတာ လုပ္ငန္းအတြက္ မလုံေလာက္ပါဘူး။

လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ?Spreadsheet အသုံးျပဳေနၾကပါတယ္။
တစ္ခ်ိဳ႕ကလဲ ?လယ္ဂ်ာစာအုပ္ေတြ အသုံးျပဳၾကပါတယ္။

?Spreadsheet (သို႔ ) ?လယ္ဂ်ာစာအုပ္ေတြ အသုံးျပဳၾကတာ ဘာမွ မရွိတာနဲ႔ စာရင္ေတာ့ ?ေကာင္းပါတယ္။

?အားနည္းခ်က္ကေတာ့ အခ်ိန္ၾကာတယ္။ ?‍?အသုံးျပဳသူ တစ္ဦးထက္ ပိုအသုံးျပဳလို႔မရပါဘူး။

?ပ်က္စီး၊ေပ်ာက္ဆုံးတာ၊ ?သိမ္းထားဖို႔ ေနရာလိုအပ္တာေတြရွိပါတယ္။

၂) ?‍?‍?‍?အသုံးျပဳသူ တစ္ဦးထက္ ပိုမို အသုံးျပဳဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

?လုပ္ငန္းႀကီးထြားလာတာနဲ႔ အမွ် သုံးစြဲသူ အေရအတြက္ ပိုမိုလိုအပ္လာပါတယ္။

?‍?‍?‍?အသုံးျပဳသူ တစ္ေယာက္နဲ႔ မလုံေလာက္ပါဘူး။

??‍?လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးအေနနဲ႔လည္း စာရင္းကိုင္က ?စာရင္းဇယားေတြထည့္ ၿပီးရင္၊ မိမိ ရွိတဲ့ ေနရာကေန လုပ္ငန္းရဲ႕ ?အစီရင္ခံစာ ေတြကိုၾကည့္ရႈဖို႔လိုအပ္လာပါတယ္။

ကုန္အမွာစာတင္ဖို႔ ကုန္လက္က်န္အေရအတြက္၊ ေငြေကာက္ခံဖို႔ ရရန္ရွိစာရင္းမ်ား၊ ကုန္ေႂကြးေပးဖို႔ ေပးရန္ရွိစာရင္းမ်ားကို အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီသိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

၃)??သင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ ဘ႑ေရးအေျခအေနကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီသိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းရဲ႕ အစမ္းရွင္းတမ္း၊လက္က်န္ရွင္းတမ္း၊အရႈံး၊အျမတ္စာရင္း နဲ႔ အျခား အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အလြယ္တကူ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရပါမယ္။

၄) ?️သင့္ၿပိဳင္ဖက္ေတြလည္းအသုံးျပဳေနတယ္ဆိုတာမေမ့ပါနဲ႔။

ၿပိဳင္ဖက္ေတြက အသုံးျပဳေနၿပီး၊သင္ကမသုံးေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ အေရးႀကီးတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ဖို႔ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ⏲️အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၿပိဳင္ဖက္က သင့္ထက္ေျခတစ္လွမ္းသာ ေနၿပီဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႔။

၅)??သင္ထင္ထားသေလာက္မခက္ခဲပါဘူး။

?စာရင္းဇယားေတြမႀကိဳက္ဘူး၊ ?ကိန္းဂဏန္းေတြမႀကိဳက္ဘူး ဆိုေပမည့္လည္း လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးအေနနဲ႔ စာရင္းဇယားေတြနဲ႔ ?ကင္းကြာလို႔မရပါဘူး။

☁️???ကြန္ျပဴတာသုံးစာရင္းကိုင္စနစ္ ဆိုတာ အသုံးျပဳသူေတြ လြယ္ကူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားၿပီး၊ လိုအပ္တဲ့ ?အခ်က္အလက္မ်ားကို ?အခ်ိန္မွန္မွန္ေလး ထည့္သြင္းလိုက္တာ နဲ႔ လိုအပ္တဲ့၊ ရွိသင့္တဲ့ ?အစီရင္ခံစာ ေတြကို မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာ ရရွိႏိုင္တာမို႔ အရမ္းကို လြယ္ကူပါတယ္။

အခုေခတ္မွာ လူတိုင္း ?Smart Phone ေလးေတြ အသုံးျပဳေနၾကတာမို႔ အရမ္းေတာ့ မခက္ခဲပါဘူး။

လူႀကီးမင္းတို႔ အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းတိုင္းမွာ ရွိသင့္တဲ့ ☁️???Clouded Based Computerized Accounting Software ေလးစတင္ အသုံးျပဳမယ္ဆိုရင္ေတာ့ MSME Books ေလးရွိပါတယ္။

MSME Books ကဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လဲ။
?အေရာင္းစာရင္း (လက္ငင္း၊ အေႂကြး)
?အဝယ္စာရင္း (လက္ငင္း၊ အေႂကြး)
?ကုန္ပစၥည္းအဝယ္၊ အေရာင္း ႏွင့္ လက္က်န္စာရင္း
?ဝန္ထမ္းလစာ ေပးေခ်မႈ စာရင္း
?အေထြေထြ အသုံးစရိတ္ စာရင္း
?ဘဏ္ႏွင့္ေငြသား အဝင္၊ အထြက္ ႏွင့္ လက္က်န္စာရင္း
?ရရန္ရွိ ႏွင့္ ေပးရန္ရွိစာရင္း
?လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ တန္ဖိုးေလ်ာ့စာရင္း
?ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈစာရင္း
?အျခားေသာ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

စတင္အသုံးျပဳရန္အတြက္ လစဥ္ေၾကး ?၃၀,၀၀၀ က်ပ္သာ က်သင့္ပါတယ္။

ျမန္မာေငြနဲ႔မို႔ ေငြေဈးအတက္၊အက်ကို ?စိတ္ပူစရာမလိုပါဘူး။

အသုံးျပဳရန္အတြက္ internet connection ႏွင့္ ?ကြန္ျပဴတာ တစ္လုံးလိုအပ္ပါတယ္။

ဝယ္သူအား ေျပစာ ထုတ္ေပးရန္အတြက္ ?️Printer (ပုံႏွိပ္စက္ အေသး) တစ္လုံးလိုအပ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား ?‍??‍?ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား မွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ အတြက္ ဘာသာစကား အခက္အခဲ စိတ္ပူစရာမလိုပါဘူး။

အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ☎️09 977 160 671 ~ 3, ☎️09 254 677 192, ☎️09 795 560 474 သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

***

⁉️မိတ်ဆွေ သင်က လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဦးဆောင်နေသူလား။

⁉️စာရင်းအင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရသလား။

⁉️ကျွမ်းကျင်တဲ့ စာရင်းကိုင်တစ်ယောက်ရှာဖို့အခက်ကြုံနေလား။

အထက်ပါ အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီပြီဆိုရင်တော့ မိတ်ဆွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကို ??ဖြေရှင်းပေးမည့်
☁️?MSME Books ကို Business Centric Network က မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။

☁️?MSME Books နဲ့ မိတ်မဆက်ခင်မှာ ဘာကြောင့် ☁️???Clouded Based Computerized Accounting Software (ကွန်ပြူတာသုံးစာရင်းကိုင်စနစ်) ကိုလုပ်ငန်းတွေမှာ သုံးသင့်သလဲ ဆိုတာလေးကို အရင်ပြောပြချင်ပါတယ်။

၁) ?Spreadsheet သုံးနေတာ လုပ်ငန်းအတွက် မလုံလောက်ပါဘူး။

လုပ်ငန်းတော်တော်များများမှာ ?Spreadsheet အသုံးပြုနေကြပါတယ်။

တစ်ချို့ကလဲ ?လယ်ဂျာစာအုပ်တွေ အသုံးပြုကြပါတယ်။

?Spreadsheet (သို့ ) ?လယ်ဂျာစာအုပ်တွေ အသုံးပြုကြတာ ဘာမှ မရှိတာနဲ့ စာရင်တော့ ?ကောင်းပါတယ်။

?အားနည်းချက်ကတော့ အချိန်ကြာတယ်။ ?‍?အသုံးပြုသူ တစ်ဦးထက် ပိုအသုံးပြုလို့မရပါဘူး။

?ပျက်စီး၊ပျောက်ဆုံးတာ၊ ?သိမ်းထားဖို့ နေရာလိုအပ်တာတွေရှိပါတယ်။

၂) ?‍?‍?‍?အသုံးပြုသူ တစ်ဦးထက် ပိုမို အသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။

?လုပ်ငန်းကြီးထွားလာတာနဲ့ အမျှ သုံးစွဲသူ အရေအတွက် ပိုမိုလိုအပ်လာပါတယ်။

?‍?‍?‍?အသုံးပြုသူ တစ်ယောက်နဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။

??‍?လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးအနေနဲ့လည်း စာရင်းကိုင်က ?စာရင်းဇယားတွေထည့် ပြီးရင်၊ မိမိ ရှိတဲ့ နေရာကနေ လုပ်ငန်းရဲ့ ?အစီရင်ခံစာ တွေကိုကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။

ကုန်အမှာစာတင်ဖို့ ကုန်လက်ကျန်အရေအတွက်၊ ငွေကောက်ခံဖို့ ရရန်ရှိစာရင်းများ၊ ကုန်ကြွေးပေးဖို့ ပေးရန်ရှိစာရင်းများကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။

၃)??သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ ဘဏ္ဍရေးအခြေအနေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။

လုပ်ငန်းရဲ့ အစမ်းရှင်းတမ်း၊လက်ကျန်ရှင်းတမ်း၊အရှုံး၊အမြတ်စာရင်း နဲ့ အခြား အစီရင်ခံစာများကိုလည်း လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုနိုင်ရပါမယ်။

၄) ?️သင့်ပြိုင်ဖက်တွေလည်းအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။

ပြိုင်ဖက်တွေက အသုံးပြုနေပြီး၊သင်ကမသုံးသေးဘူးဆိုရင်တော့ အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်ဖို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ⏲️အချိန်ကြန့်ကြာနေမယ်ဆိုရင်တော့ ပြိုင်ဖက်က သင့်ထက်ခြေတစ်လှမ်းသာ နေပြီဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။

၅)??သင်ထင်ထားသလောက်မခက်ခဲပါဘူး။

?စာရင်းဇယားတွေမကြိုက်ဘူး၊ ?ကိန်းဂဏန်းတွေမကြိုက်ဘူး ဆိုပေမည့်လည်း လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးအနေနဲ့ စာရင်းဇယားတွေနဲ့ ?ကင်းကွာလို့မရပါဘူး။

☁️???ကွန်ပြူတာသုံးစာရင်းကိုင်စနစ် ဆိုတာ အသုံးပြုသူတွေ လွယ်ကူအောင် လုပ်ဆောင်ထားပြီး၊ လိုအပ်တဲ့ ?အချက်အလက်များကို ?အချိန်မှန်မှန်လေး ထည့်သွင်းလိုက်တာ နဲ့ လိုအပ်တဲ့၊ ရှိသင့်တဲ့ ?အစီရင်ခံစာ တွေကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ ရရှိနိုင်တာမို့ အရမ်းကို လွယ်ကူပါတယ်။

အခုခေတ်မှာ လူတိုင်း ?Smart Phone လေးတွေ အသုံးပြုနေကြတာမို့ အရမ်းတော့ မခက်ခဲပါဘူး။

လူကြီးမင်းတို့ အနေနဲ့ လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ ☁️???Clouded Based Computerized Accounting Software လေးစတင် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ MSME Books လေးရှိပါတယ်။

MSME Books ကဘာတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်လဲ။
?အရောင်းစာရင်း (လက်ငင်း၊ အကြွေး)
?အဝယ်စာရင်း (လက်ငင်း၊ အကြွေး)
?ကုန်ပစ္စည်းအဝယ်၊ အရောင်း နှင့် လက်ကျန်စာရင်း
?ဝန်ထမ်းလစာ ပေးချေမှု စာရင်း
?အထွေထွေ အသုံးစရိတ် စာရင်း
?ဘဏ်နှင့်ငွေသား အဝင်၊ အထွက် နှင့် လက်ကျန်စာရင်း
?ရရန်ရှိ နှင့် ပေးရန်ရှိစာရင်း
?လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် တန်ဖိုးလျော့စာရင်း
?ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုစာရင်း
?အခြားသော စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများ

စတင်အသုံးပြုရန်အတွက် လစဥ်ကြေး ?၃၀,၀၀၀ ကျပ်သာ ကျသင့်ပါတယ်။

မြန်မာငွေနဲ့မို့ ငွေဈေးအတက်၊အကျကို ?စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။

အသုံးပြုရန်အတွက် internet connection နှင့် ?ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးလိုအပ်ပါတယ်။

ဝယ်သူအား ပြေစာ ထုတ်ပေးရန်အတွက် ?️Printer (ပုံနှိပ်စက် အသေး) တစ်လုံးလိုအပ်ပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံသား ?‍??‍?ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ အတွက် ဘာသာစကား အခက်အခဲ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။

အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ☎️09 977 160 671 ~ 3, ☎️09 254 677 192, ☎️09 795 560 474 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။


#Accounting
#MSME_Books
#BCN

Leave a Reply