Accounting, Business, Cloud, Digital Accountant, SME

MSME Books

#Accounting_for_Entrepreneur

⁉️မိတ္ေဆြ သင္က လက္ရွိစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ေနသူလား။

⁉️စာရင္းအင္းပိုင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲေတြႀကဳံေတြ႕ေနရသလား။

⁉️ကြၽမ္းက်င္တဲ့ စာရင္းကိုင္တစ္ေယာက္ရွာဖို႔အခက္ႀကဳံေနလား။

အထက္ပါ အခ်က္ေတြနဲ႔ကိုက္ညီၿပီဆိုရင္ေတာ့ မိတ္ေဆြရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို 💁🏻ေျဖရွင္းေပးမည့္
☁️📚MSME Books ကို Business Centric Network က မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။

☁️📚MSME Books နဲ႔ မိတ္မဆက္ခင္မွာ ဘာေၾကာင့္ ☁️📚💻📊Clouded Based Computerized Accounting Software (ကြန္ျပဴတာသုံးစာရင္းကိုင္စနစ္) ကိုလုပ္ငန္းေတြမွာ သုံးသင့္သလဲ ဆိုတာေလးကို အရင္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

၁) 💻Spreadsheet သုံးေနတာ လုပ္ငန္းအတြက္ မလုံေလာက္ပါဘူး။

လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ 💻Spreadsheet အသုံးျပဳေနၾကပါတယ္။
တစ္ခ်ိဳ႕ကလဲ 📚လယ္ဂ်ာစာအုပ္ေတြ အသုံးျပဳၾကပါတယ္။

💻Spreadsheet (သို႔ ) 📚လယ္ဂ်ာစာအုပ္ေတြ အသုံးျပဳၾကတာ ဘာမွ မရွိတာနဲ႔ စာရင္ေတာ့ 🆗ေကာင္းပါတယ္။

🆖အားနည္းခ်က္ကေတာ့ အခ်ိန္ၾကာတယ္။ 👨‍💻အသုံးျပဳသူ တစ္ဦးထက္ ပိုအသုံးျပဳလို႔မရပါဘူး။

💔ပ်က္စီး၊ေပ်ာက္ဆုံးတာ၊ 🏢သိမ္းထားဖို႔ ေနရာလိုအပ္တာေတြရွိပါတယ္။

၂) 👩‍👩‍👧‍👧အသုံးျပဳသူ တစ္ဦးထက္ ပိုမို အသုံးျပဳဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

📈လုပ္ငန္းႀကီးထြားလာတာနဲ႔ အမွ် သုံးစြဲသူ အေရအတြက္ ပိုမိုလိုအပ္လာပါတယ္။

👩‍👩‍👧‍👧အသုံးျပဳသူ တစ္ေယာက္နဲ႔ မလုံေလာက္ပါဘူး။

👨🏿‍💼လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးအေနနဲ႔လည္း စာရင္းကိုင္က 📒စာရင္းဇယားေတြထည့္ ၿပီးရင္၊ မိမိ ရွိတဲ့ ေနရာကေန လုပ္ငန္းရဲ႕ 📑အစီရင္ခံစာ ေတြကိုၾကည့္ရႈဖို႔လိုအပ္လာပါတယ္။

ကုန္အမွာစာတင္ဖို႔ ကုန္လက္က်န္အေရအတြက္၊ ေငြေကာက္ခံဖို႔ ရရန္ရွိစာရင္းမ်ား၊ ကုန္ေႂကြးေပးဖို႔ ေပးရန္ရွိစာရင္းမ်ားကို အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီသိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

၃)🔑📌သင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ ဘ႑ေရးအေျခအေနကို အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီသိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းရဲ႕ အစမ္းရွင္းတမ္း၊လက္က်န္ရွင္းတမ္း၊အရႈံး၊အျမတ္စာရင္း နဲ႔ အျခား အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အလြယ္တကူ ၾကည့္ရႈႏိုင္ရပါမယ္။

၄) 🏎️သင့္ၿပိဳင္ဖက္ေတြလည္းအသုံးျပဳေနတယ္ဆိုတာမေမ့ပါနဲ႔။

ၿပိဳင္ဖက္ေတြက အသုံးျပဳေနၿပီး၊သင္ကမသုံးေသးဘူးဆိုရင္ေတာ့ အေရးႀကီးတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ဖို႔ အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ⏲️အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၿပိဳင္ဖက္က သင့္ထက္ေျခတစ္လွမ္းသာ ေနၿပီဆိုတာ မေမ့ပါနဲ႔။

၅)👌🏼သင္ထင္ထားသေလာက္မခက္ခဲပါဘူး။

📈စာရင္းဇယားေတြမႀကိဳက္ဘူး၊ 🔢ကိန္းဂဏန္းေတြမႀကိဳက္ဘူး ဆိုေပမည့္လည္း လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးအေနနဲ႔ စာရင္းဇယားေတြနဲ႔ 💨ကင္းကြာလို႔မရပါဘူး။

☁️📚💻📊ကြန္ျပဴတာသုံးစာရင္းကိုင္စနစ္ ဆိုတာ အသုံးျပဳသူေတြ လြယ္ကူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားၿပီး၊ လိုအပ္တဲ့ 📒အခ်က္အလက္မ်ားကို 🕡အခ်ိန္မွန္မွန္ေလး ထည့္သြင္းလိုက္တာ နဲ႔ လိုအပ္တဲ့၊ ရွိသင့္တဲ့ 📑အစီရင္ခံစာ ေတြကို မိနစ္ပိုင္းအတြင္းမွာ ရရွိႏိုင္တာမို႔ အရမ္းကို လြယ္ကူပါတယ္။

အခုေခတ္မွာ လူတိုင္း 📱Smart Phone ေလးေတြ အသုံးျပဳေနၾကတာမို႔ အရမ္းေတာ့ မခက္ခဲပါဘူး။

လူႀကီးမင္းတို႔ အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းတိုင္းမွာ ရွိသင့္တဲ့ ☁️📚💻📊Clouded Based Computerized Accounting Software ေလးစတင္ အသုံးျပဳမယ္ဆိုရင္ေတာ့ MSME Books ေလးရွိပါတယ္။

MSME Books ကဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လဲ။
📌အေရာင္းစာရင္း (လက္ငင္း၊ အေႂကြး)
📌အဝယ္စာရင္း (လက္ငင္း၊ အေႂကြး)
📌ကုန္ပစၥည္းအဝယ္၊ အေရာင္း ႏွင့္ လက္က်န္စာရင္း
📌ဝန္ထမ္းလစာ ေပးေခ်မႈ စာရင္း
📌အေထြေထြ အသုံးစရိတ္ စာရင္း
📌ဘဏ္ႏွင့္ေငြသား အဝင္၊ အထြက္ ႏွင့္ လက္က်န္စာရင္း
📌ရရန္ရွိ ႏွင့္ ေပးရန္ရွိစာရင္း
📌လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ တန္ဖိုးေလ်ာ့စာရင္း
📌ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈစာရင္း
📌အျခားေသာ စာရင္းအင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

စတင္အသုံးျပဳရန္အတြက္ လစဥ္ေၾကး 💰၃၀,၀၀၀ က်ပ္သာ က်သင့္ပါတယ္။

ျမန္မာေငြနဲ႔မို႔ ေငြေဈးအတက္၊အက်ကို 🙄စိတ္ပူစရာမလိုပါဘူး။

အသုံးျပဳရန္အတြက္ internet connection ႏွင့္ 💻ကြန္ျပဴတာ တစ္လုံးလိုအပ္ပါတယ္။

ဝယ္သူအား ေျပစာ ထုတ္ေပးရန္အတြက္ 🖨️Printer (ပုံႏွိပ္စက္ အေသး) တစ္လုံးလိုအပ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသား 👨‍💻👩‍💻ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား မွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနတဲ့ အတြက္ ဘာသာစကား အခက္အခဲ စိတ္ပူစရာမလိုပါဘူး။

အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ☎️09 977 160 671 ~ 3, ☎️09 254 677 192, ☎️09 795 560 474 သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

***

⁉️မိတ်ဆွေ သင်က လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ဦးဆောင်နေသူလား။

⁉️စာရင်းအင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရသလား။

⁉️ကျွမ်းကျင်တဲ့ စာရင်းကိုင်တစ်ယောက်ရှာဖို့အခက်ကြုံနေလား။

အထက်ပါ အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီပြီဆိုရင်တော့ မိတ်ဆွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကို 💁🏻ဖြေရှင်းပေးမည့်
☁️📚MSME Books ကို Business Centric Network က မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။

☁️📚MSME Books နဲ့ မိတ်မဆက်ခင်မှာ ဘာကြောင့် ☁️📚💻📊Clouded Based Computerized Accounting Software (ကွန်ပြူတာသုံးစာရင်းကိုင်စနစ်) ကိုလုပ်ငန်းတွေမှာ သုံးသင့်သလဲ ဆိုတာလေးကို အရင်ပြောပြချင်ပါတယ်။

၁) 💻Spreadsheet သုံးနေတာ လုပ်ငန်းအတွက် မလုံလောက်ပါဘူး။

လုပ်ငန်းတော်တော်များများမှာ 💻Spreadsheet အသုံးပြုနေကြပါတယ်။

တစ်ချို့ကလဲ 📚လယ်ဂျာစာအုပ်တွေ အသုံးပြုကြပါတယ်။

💻Spreadsheet (သို့ ) 📚လယ်ဂျာစာအုပ်တွေ အသုံးပြုကြတာ ဘာမှ မရှိတာနဲ့ စာရင်တော့ 🆗ကောင်းပါတယ်။

🆖အားနည်းချက်ကတော့ အချိန်ကြာတယ်။ 👨‍💻အသုံးပြုသူ တစ်ဦးထက် ပိုအသုံးပြုလို့မရပါဘူး။

💔ပျက်စီး၊ပျောက်ဆုံးတာ၊ 🏢သိမ်းထားဖို့ နေရာလိုအပ်တာတွေရှိပါတယ်။

၂) 👩‍👩‍👧‍👧အသုံးပြုသူ တစ်ဦးထက် ပိုမို အသုံးပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။

📈လုပ်ငန်းကြီးထွားလာတာနဲ့ အမျှ သုံးစွဲသူ အရေအတွက် ပိုမိုလိုအပ်လာပါတယ်။

👩‍👩‍👧‍👧အသုံးပြုသူ တစ်ယောက်နဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။

👨🏿‍💼လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးအနေနဲ့လည်း စာရင်းကိုင်က 📒စာရင်းဇယားတွေထည့် ပြီးရင်၊ မိမိ ရှိတဲ့ နေရာကနေ လုပ်ငန်းရဲ့ 📑အစီရင်ခံစာ တွေကိုကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။

ကုန်အမှာစာတင်ဖို့ ကုန်လက်ကျန်အရေအတွက်၊ ငွေကောက်ခံဖို့ ရရန်ရှိစာရင်းများ၊ ကုန်ကြွေးပေးဖို့ ပေးရန်ရှိစာရင်းများကို အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။

၃)🔑📌သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ ဘဏ္ဍရေးအခြေအနေကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။

လုပ်ငန်းရဲ့ အစမ်းရှင်းတမ်း၊လက်ကျန်ရှင်းတမ်း၊အရှုံး၊အမြတ်စာရင်း နဲ့ အခြား အစီရင်ခံစာများကိုလည်း လိုအပ်တဲ့ အချိန်မှာ အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုနိုင်ရပါမယ်။

၄) 🏎️သင့်ပြိုင်ဖက်တွေလည်းအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။

ပြိုင်ဖက်တွေက အသုံးပြုနေပြီး၊သင်ကမသုံးသေးဘူးဆိုရင်တော့ အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်ဖို့ အတွက် လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်တွေ⏲️အချိန်ကြန့်ကြာနေမယ်ဆိုရင်တော့ ပြိုင်ဖက်က သင့်ထက်ခြေတစ်လှမ်းသာ နေပြီဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။

၅)👌🏼သင်ထင်ထားသလောက်မခက်ခဲပါဘူး။

📈စာရင်းဇယားတွေမကြိုက်ဘူး၊ 🔢ကိန်းဂဏန်းတွေမကြိုက်ဘူး ဆိုပေမည့်လည်း လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးအနေနဲ့ စာရင်းဇယားတွေနဲ့ 💨ကင်းကွာလို့မရပါဘူး။

☁️📚💻📊ကွန်ပြူတာသုံးစာရင်းကိုင်စနစ် ဆိုတာ အသုံးပြုသူတွေ လွယ်ကူအောင် လုပ်ဆောင်ထားပြီး၊ လိုအပ်တဲ့ 📒အချက်အလက်များကို 🕡အချိန်မှန်မှန်လေး ထည့်သွင်းလိုက်တာ နဲ့ လိုအပ်တဲ့၊ ရှိသင့်တဲ့ 📑အစီရင်ခံစာ တွေကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ ရရှိနိုင်တာမို့ အရမ်းကို လွယ်ကူပါတယ်။

အခုခေတ်မှာ လူတိုင်း 📱Smart Phone လေးတွေ အသုံးပြုနေကြတာမို့ အရမ်းတော့ မခက်ခဲပါဘူး။

လူကြီးမင်းတို့ အနေနဲ့ လုပ်ငန်းတိုင်းမှာ ရှိသင့်တဲ့ ☁️📚💻📊Clouded Based Computerized Accounting Software လေးစတင် အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ MSME Books လေးရှိပါတယ်။

MSME Books ကဘာတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်လဲ။
📌အရောင်းစာရင်း (လက်ငင်း၊ အကြွေး)
📌အဝယ်စာရင်း (လက်ငင်း၊ အကြွေး)
📌ကုန်ပစ္စည်းအဝယ်၊ အရောင်း နှင့် လက်ကျန်စာရင်း
📌ဝန်ထမ်းလစာ ပေးချေမှု စာရင်း
📌အထွေထွေ အသုံးစရိတ် စာရင်း
📌ဘဏ်နှင့်ငွေသား အဝင်၊ အထွက် နှင့် လက်ကျန်စာရင်း
📌ရရန်ရှိ နှင့် ပေးရန်ရှိစာရင်း
📌လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် တန်ဖိုးလျော့စာရင်း
📌ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုစာရင်း
📌အခြားသော စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများ

စတင်အသုံးပြုရန်အတွက် လစဥ်ကြေး 💰၃၀,၀၀၀ ကျပ်သာ ကျသင့်ပါတယ်။

မြန်မာငွေနဲ့မို့ ငွေဈေးအတက်၊အကျကို 🙄စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။

အသုံးပြုရန်အတွက် internet connection နှင့် 💻ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးလိုအပ်ပါတယ်။

ဝယ်သူအား ပြေစာ ထုတ်ပေးရန်အတွက် 🖨️Printer (ပုံနှိပ်စက် အသေး) တစ်လုံးလိုအပ်ပါတယ်။

မြန်မာနိုင်ငံသား 👨‍💻👩‍💻ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ အတွက် ဘာသာစကား အခက်အခဲ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။

အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ☎️09 977 160 671 ~ 3, ☎️09 254 677 192, ☎️09 795 560 474 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။


#Accounting
#MSME_Books
#BCN

Leave a Reply