ယာဥ်မောင်း

လူရသွားပါပြီ။

ယာဥ်မောင်းအလိုရှိသည်။
သန်လျင်မြို့တွင် နေထိုင်သူဖြစ်ရမည်။

လစာ ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ်
အလုပ်ချိန် မနက်(၇)နာရီ မှ ညနေ(၅)နာရီ
တပါတ် (၅) ရက်
အလုပ်ဆင်းရမည့်နေ့ရာ Star City
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉၉၆၀၈၉၇၈၇၄