HR

4Rs

Right People, Right Place, Right Time with Right Skills

လူမွန္၊ေနရာမွန္၊အခ်ိန္မွန္၊အရည္အခ်င္းမွန္
***
လူမှန်၊နေရာမှန်၊အချိန်မှန်၊အရည်အချင်းမှန်

Leave a Reply