Job

Project Sales and Marketing Executive (1)

ေလွ်ာက္ထားသူမွ မည္သည့္ ဝန္ေဆာင္ခမွ ေပးရန္ မလိုပါ။ Fudeli Flooring Myanmar တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အျမန္အလိုရွိပါသည္။ BCNEA မွတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ (၁) ပါတ္အတြင္းလူေတြ႕ေျဖရပါမည္။ Project Sales and Marketing Executive (1) Basic Salary: 250,000 MMK + Sales Incentive (လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံရွိသူမ်ား ညႇိဳႏႈိင္းႏိုင္ပါသည္။) အလုပ္ေနရာ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ (၆) မိုင္ခြဲအနီး အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ (၉) နာရီ မွ ညေန (၅) နာရီ ပိတ္ရက္ တနဂၤေႏြႏွင့္ အမ်ားျပည္သူပိတ္ရက္ ဘြဲ႕ရ Marketing Certificate အေရာင္းပိုင္းအေတြ႕အႀကဳံ (၁) ႏွစ္ အထက္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္း အေရာင္းပိုင္းအေတြ႕အႀကဳံရွိသူ လုပ္ငန္းတာဝန္… Continue reading Project Sales and Marketing Executive (1)